Datanet Systems

ROMATSA - SISTEMUL DE COMUNICAȚII INTEGRATE PENTRU ATC

STUDIU DE CAZ AIR TRAFFIC CONTROL - CERINȚELE PRINCIPALE PENTRU NOUL SISTEM

Infrastructura de comunicaţii de voce și date care a reprezentat suportul pentru aplicaţiile specifice utilizate de Romatsa era constituită dintr-un amestec de linii și echipamente de comunicaţii, conținând, în principal, linii telefonice analogice pentru aplicaţii operaţionale de voce, linii închiriate, precum și linii telefonice analogice și modemuri pentru aplicaţiile de date.

Reţeaua rezultată a fost eterogenă și dificil de gestionat. În plus, a implicat costuri mari de exploatare și a avut un grad scăzut de utilizare de către aplicaţiile Romatsa. De asemenea, unele dintre aplicaţiile software utilizate în cadrul Romatsa necesitau protocoale de comunicare care nu au mai fost susţinute de către furnizorii de servicii de telecomunicaţii.

Pornind de la cerinţele operaţionale și funcţionale ale aplicaţiilor, la proiectarea noului sistem de comunicaţii s-a urmărit atingerea acestor obiective:

  • Creșterea disponibilităţii;
  • Reducerea costurilor de operare aferente serviciilor și sistemelor de comunicaţii;
  • Creșterea eficienţei utilizării serviciilor de comunicaţii;
  • Posibilitatea utilizării în cadrul sistemului a anumitor protocoale mai vechi, fără a crea limitări în folosirea tehnologiilor noi de comunicaţii;
  • Folosirea beneficiilor aduse de noile tehnologii de comunicaţii ce folosesc protocolul IP.

“Serviciile oferite de specialiștii Datanet Systems fac diferența prin profesionalism, cu fiecare aspect. Nivelul de expertiză este excelent, răspunsul la cerințele noastre a fost întotdeauna prompt și eficient.”

Cătălin Apostol, Expert IT, Romatsa

“În conformitate cu tendința actuală de migrare a serviciilor de transport de date spre infrastructura și protocoalele IP, o tendință care se manifestă și la nivelul controlului de trafic aerian, în ceea ce privește sistemele de voce operaționale și radar, o caracteristică importantă a sistemului de comunicații integrate este capacitatea sa de a transporta traficul IP, atât unicast cât si multicast, între toate punctele de conexiune.“

Gabriel Muşat, Director Executiv Adjunct, Datanet Systems

STUDIU DE CAZ AIR TRAFFIC CONTROL - BENEFICII CHEIE

DISPONIBILITATE CRESCUTĂ
COSTURI REDUSE DE OPERARE
UTILIZAREA OPTIMĂ A SERVICIILOR DE COMUNICAŢII
POSIBILITATEA UTILIZĂRII ANUMITOR PROTOCOALE MAI VECHI
ELIMINAREA LIMITĂRILOR ÎN FOLOSIREA TEHNOLOGIILOR NOI DE COMUNICAŢII
FOLOSIREA BENEFICIILOR ADUSE DE NOILE TEHNOLOGII DE COMUNICAŢII CE FOLOSESC PROTOCOLUL IP