Datanet Systems

ROMATSA - SISTEMUL DE COMUNICAȚII INTEGRATE PENTRU ATC

STUDIU DE CAZ AIR TRAFFIC CONTROL - CERINȚELE PRINCIPALE PENTRU NOUL SISTEM

Infrastructura de comunicaţii de voce și date care a reprezentat suportul pentru aplicaţiile specifice utilizate de Romatsa era constituită dintr-un amestec de linii și echipamente de comunicaţii, conținând, în principal, linii telefonice analogice pentru aplicaţii operaţionale de voce, linii închiriate, precum și linii telefonice analogice și modemuri pentru aplicaţiile de date.

Reţeaua rezultată a fost eterogenă și dificil de gestionat. În plus, a implicat costuri mari de exploatare și a avut un grad scăzut de utilizare de către aplicaţiile Romatsa. De asemenea, unele dintre aplicaţiile software utilizate în cadrul Romatsa necesitau protocoale de comunicare care nu au mai fost susţinute de către furnizorii de servicii de telecomunicaţii.

Pornind de la cerinţele operaţionale și funcţionale ale aplicaţiilor, la proiectarea noului sistem de comunicaţii s-a urmărit atingerea acestor obiective:

 • Creșterea disponibilităţii;
 • Reducerea costurilor de operare aferente serviciilor și sistemelor de comunicaţii;
 • Creșterea eficienţei utilizării serviciilor de comunicaţii;
 • Posibilitatea utilizării în cadrul sistemului a anumitor protocoale mai vechi, fără a crea limitări în folosirea tehnologiilor noi de comunicaţii;
 • Folosirea beneficiilor aduse de noile tehnologii de comunicaţii ce folosesc protocolul IP.

STUDIU DE CAZ AIR TRAFFIC CONTROL

DE CE CISCO PRIN DATANET?

Sistemul de comunicaţii a fost achiziţionat și pus în funcţiune în urma unei achiziţii publice la care cea mai bună ofertă s-a bazat pe echipamente Cisco. Cerinţele funcţionale ale sistemului au condus în mod firesc la tehnologii Cisco, capabile să asigure o flexibilitate deosebită, utilizarea eficientă a serviciilor de comunicaţii de diferite tipuri, precum și o fiabilitate ridicată. 

Datanet Systems a fost partenerul desemnat pentru a proiecta soluţia, pentru a pune în aplicare proiectul și pentru a efectua asistenţa tehnică post-implementare. Punerea în aplicare a proiectului a fost realizată de Datanet Systems în bune condiţii. Serviciile oferite au fost întotdeauna prestate în conformitate cu cerinţele contractuale.

UN PROIECT UNIC DE COMUNICAȚII INTEGRATE DATORITĂ CERINȚELOR DE PERFORMANȚĂ ȘI REDUNDANȚĂ

Proiectul constă în furnizarea unui sistem de comunicaţii integrate pentru toate locaţiile unde Romatsa își desfășoară activitatea.

Sistemul care furnizează servicii de transport de voce și de date este conceput pentru a asigura o disponibilitate de 99.999% a acestor servicii. Cele mai importante provocări ale proiectului au apărut în urma cerinţelor ridicate de disponibilitate a sistemului și de securitate (nivel maxim de securitate pentru datele transmise în condiţiile migrării serviciilor pe noile tehnologii de comunicare IP), impuse de specificul activităţii Romatsa.

În același timp, dat fiind că arhitectura sistemului se bazează pe agregarea datelor generate de diverse aplicaţii într-o singură infrastructură de comunicaţii, și că este necesară alocarea de priorităţi distincte pentru anumite categorii de trafic de date, un pas foarte important a fost punerea în aplicare a unei politici de calitate a serviciului care îndeplinește aceste cerinţe. Suportul de comunicare fiind limitat în termeni de resurse, în special în ceea ce privește lăţimea de bandă, tehnicile de calitate a serviciului au rezolvat problema stringentă a prioritizării traficului pentru aplicaţii critice faţă de cel pentru aplicaţiile care suportă intârzieri de transport.

RESURSELE TEHNICE NECESARE

 

Soluţia oferită de Datanet Systems a fost proiectată împreună cu o arhitectură modulară și mai multe niveluri de rezilienţă și de securitate, folosind următoarele produse:

 • Cisco 7600 pentru nivel de bază, complet redundant, platformă de înaltă performanţă;
 • Cisco 7600 Security: firewall-uri și echipamente IDS / IPS pentru protecţia reţelei centrale;
 • Cisco ISR 3900 și switch Catalyst pentru nivelul de acces;
 • Soluţie de management al reţelei bazată pe aplicaţii dezvoltate intern, combinate cu Cisco Prime și ZOOM International Call Recording;
 • Cisco Unified CallManager, telefonie IP Cisco pentru comunicaţii de tip voce.

UN SISTEM DE COMUNICAȚII INTEGRATE CU MULTIPLE BENEFICII

Cele mai importante beneficii oferite de noul sistem de comunicații sunt acestea:

 • Creșterea semnificativă a disponibilităţii sistemului de comunicare, prin soluţii care fac parte din categoriile “carrier class” și “fault tolerant”, conţinând module “hot swappable”.
 • Extinderea duratei de viaţă a noului sistem de comunicare – noul sistem asigură, prin fiabilitate, modularitate și flexibilitate, o perioadă de utilizare de cel puţin 8-10 ani, cu posibilitatea integrării pe parcurs a îmbunătăţirilor și noilor funcţionalităţi generate de evoluţia tehnologiilor IP.
 • Stabilitate crescută – în caz de avarie sau intervenţie tehnică programată, timpul total de întrerupere a comunicării unui nod nu depășește 2 secunde.
 • Capacitatea de transport a traficului crescută de peste 100 ori.

Ca o consecinţă a acestor beneficii, creșterea disponibilităţii și eficienţei sistemului este asigurată, și este de așteptat ca gradul de confort al utilizatorului final să crească.

DESPRE ROMATSA

 

Încă din 1991 – anul înființării – obiectivul principal a fost furnizarea de servicii de trafic aerian pentru aeronavele care efectuează zboruri GAT (General Air Traffic) în condiţii IFR (Instrument Flight Rules) în spaţiul aerian românesc, precum și orice alt spaţiu aerian delegat pentru România în temeiul acordurilor internaţionale.

În același timp, Romatsa asigură un management și o dezvoltare impecabilă a activităţilor de control ale aeronavelor care aparţin utilizatorilor sau operatorilor, promovează armonizarea și integrarea în sistemul european specializat (EUROCONTROL), iar împreună cu Ministerul Apărării Naționale, asigură utilizarea coordonată a spaţiului aerian românesc de către aviaţia civilă și militară.

Serviciile oferite de specialiștii Datanet Systems fac diferența prin profesionalism, cu fiecare aspect. Nivelul de expertiză este excelent, răspunsul la cerințele noastre a fost întotdeauna prompt și eficient.”

Cătălin Apostol, Expert IT, Romatsa

“În conformitate cu tendința actuală de migrare a serviciilor de transport de date spre infrastructura și protocoalele IP, o tendință care se manifestă și la nivelul controlului de trafic aerian, în ceea ce privește sistemele de voce operaționale și radar, o caracteristică importantă a sistemului de comunicații integrate este capacitatea sa de a transporta traficul IP, atât unicast cât si multicast, între toate punctele de conexiune.“

Gabriel Muşat, Director Executiv Adjunct, Datanet Systems

STUDIU DE CAZ AIR TRAFFIC CONTROL - BENEFICII CHEIE

DISPONIBILITATE CRESCUTĂ
COSTURI REDUSE DE OPERARE
UTILIZAREA OPTIMĂ A SERVICIILOR DE COMUNICAŢII
POSIBILITATEA UTILIZĂRII ANUMITOR PROTOCOALE MAI VECHI
ELIMINAREA LIMITĂRILOR ÎN FOLOSIREA TEHNOLOGIILOR NOI DE COMUNICAŢII
FOLOSIREA BENEFICIILOR ADUSE DE NOILE TEHNOLOGII DE COMUNICAŢII CE FOLOSESC PROTOCOLUL IP