Datanet Systems

ORANGE ROMÂNIA - MODERNIZAREA REŢELEI DE TELECOMUNICAŢII DIN ZONA RURALĂ

PROIECTUL DE TRANSFORMARE A INFRASTRUCTURII DE TELECOMUNICAŢII

Proiectul constă în modernizarea întregii infrastructuri de telecomunicaţii din zonele rurale din România. O parte importantă din acesta o reprezintă migrarea reţelelor de acces către tehnologia IP prin dezvoltarea unei reţele de transport performantă bazată pe această tehnologie.

În acest sens, Orange România a instalat echipamente pentru agregarea traficului de voce, date şi semnalizare în zona rurală din România, bazate pe familiile de echipamente Cisco MWR şi Cisco 7600, în aproximativ 250 de locaţii.

VIZIUNEA – SERVICII NOI PENTRU CLIENȚI?

 

Anterior implementarii proiectului, zona rurală era acoperită exclusiv cu servicii mobile de tip 2G care utilizau o reţea de transport de viteză mică. Acest lucru făcea dificilă dezvoltarea serviciilor de date mobile iar complexitatea operării vechii tehnologii utilizate reprezenta un obstacol important în planurile de evoluţie ce vizau zona respectivă.

Noua reţea bazată pe tehnologia IP asigură capacitatea necesară pentru serviciile de date mobile bazate pe tehnologia HSPA+ şi permite convergenţa serviciilor mobile şi fixe pe aceeaşi infrastructură.

Principalele obiective de business ale proiectului sunt:

  • Extinderea acoperirii pentru serviciile de broadband de mare viteză (acces Internet 3G+ la viteze de până la 21.4 Mbps) pentru 98% din populaţia României şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de date şi de voce.
  • Implementarea unei reţele scalabile care poate acomoda servicii noi în viitor.

SELECTAREA TEHNOLOGIEI ȘI A PARTENERULUI

 

Produsele Cisco achiziţionate în cadrul proiectului au fost alese în urma unei analize tehnico-economice riguroase, principalele argumente în favoarea selecţiei fiind legate de calitatea, scalabilitatea şi flexibilitatea acestora de a oferi servicii convergente fix-mobil.

Alegerea de a colabora cu Datanet Systems s-a bazat pe expertiza deosebită pe care compania o oferă în ceea ce priveşte proiectarea, implementarea şi mentenanţa reţelelor de tip IP. De asemenea, un element important în favoarea deciziei de colaborare a fost vasta experienţa a companiei în gestionarea proiectelor de transformare a reţelelor de telecomunicaţii. Datanet a asigurat proiectarea de ansamblu şi de detaliu, precum şi testarea şi validarea configuraţiilor echipamentelor.

De asemenea, s-a verificat faptul ca proiectul asigură păstrarea parametrilor de calitate a serviciilor în condiţii de avarie precum şi de încărcare maximă. Datanet a efectuat instalarea echipamentelor în site-uri şi a asigurat suportul tehnic pentru migrarea serviciilor pe noua infrastructură.

FAZELE PRINCIPALE

 

  • Validarea soluţiei tehnice şi elaborarea documentaţiei de proiect;
  • Implementarea şi testele de acceptanţă;
  • Configurarea finală, optimizarea soluţiei tehnice şi migrarea traficului pe noua infrastructură;
  • Asistenţa tehnică specializată şi mentenanţa hardware şi software.

SPECIALIȘTII IMPLICAȚI

 

  • Echipa alocată de Datanet s-a compus din şapte specialişti de nivel expert în proiectare şi testare, generare de comenzi de lucrări, implementare şi management de proiect, împreună cu 20 de echipe pentru instalări şi configurări ale echipamentelor în teren;
  • Din partea Orange România, la proiect au participat peste 60 persoane din cadrul departamentelor de inginerie, infrastructură şi operaţionale.

Durata totală a proiectului nu a depăşit  9 luni, conform planificării iniţiale.

UNICITATEA PROIECTULUI

 

Din perspectiva tehnică şi operaţională, proiectul este remarcabil prin următoarele caracteristici:

  • Soluţia de ultimă generaţie de transport a traficului mobil şi fix de voce şi date peste o reţea IP convergentă a permis creşterea traficului şi furnizarea de servicii noi, şi în acelaşi timp a redus complexitatea reţelei.
  • Implementarea rapidă, uneori în condiţii deosebit de grele de iarnă, a fost asigurată prin colaborarea strânsă între echipele furnizorilor.

BENEFICII ACTUALE ȘI DEZVOLTĂRI ULTERIOARE

 

Principalul beneficiu al proiectului a fost acela de a oferi clienţilor Orange o experienţă consistentă şi unitară la nivel naţional, în cadrul utilizării serviciilor mobile de voce şi de date. 

Orange a devenit astfel operatorul cu cea mai mare acoperire a serviciilor de date mobile din România şi asigură în prezent, pentru clienţii săi, cea mai mare viteză de conectare la Internet mobil. Proiectul se află în acest moment într-o continuă dezvoltare, arhitectura fiind permanent monitorizată şi adaptată în raport cu cerinţele actuale de trafic.

În paralel, Orange România a inceput deja transformarea reţelelor de transport în vederea suportării tehnologiei 4G.  Experienţa acumulată în cadrul acestui proiect precum şi facilităţile de transport deja existente facilitând o tranziţie cât mai uşoară către noile servicii.

DESPRE ORANGE ROMÂNIA

 

Orange este brandul sub care France Telecom furnizează servicii de comunicaţii mobile, Internet şi televiziune. Grupul France Telecom este unul dintre liderii mondiali în servicii de telecomunicaţii, cu peste 183 de milioane de clienţi pe cinci continente.

Orange România este lider pe piaţa serviciilor de telecomunicaţii din România, având peste 10 milioane de clienţi.

„Gradul de adopţie a noilor servicii în zonele acoperite de acest proiect precum şi creşterea utilizării serviciilor de date mobile ne fac să credem că am venit în întâmpinarea dorinţelor clienţilor noştri şi ne obligă să ne continuăm eforturile în vederea oferirii celei mai plăcute experienţe la nivelul fiecărui utilizator individual.”

Mădălina Suceveanu, Chief Technology Officer, Orange România

“Echipele de specialişti Datanet au asigurat proiectarea şi validarea soluţiei tehnice, instalarea echipamentelor, migrarea traficului pe acestea precum şi serviciile de suport 24 de ore din 24. Cu toate că o parte din proiect s-a desfăşurat în condiţiile unei ierni deosebit de aspre, printr-un efort comun implementarea s-a finalizat în termenul stabilit şi funcţionalitatea sistemului corespunde cerinţelor de proiect.”

Ovidiu Liliac, Project Management Coordinator, Datanet Systems

“Ca în orice proiect de asemenea anvergură, sincronizarea între multiplele echipe implicate în execuţie şi între diferitele faze ale proiectelui a reprezentat o reală provocare. Totuşi, datorită nivelului ridicat de implicare, aceasta a fost depăşită fără a avea impact în economia proiectului. Datanet a urmărit continuu stadiul lucrărilor planificate pentru toţi participanţii la proiect, a identificat cauzele problemelor şi a acţionat alături de ceilalţi participanţi pentru remedierea imediată. Colaborarea cu Datanet în cadrul proiectului a fost foarte bună, echipele Orange şi Datanet colaborând eficient şi completându-se reciproc, cu rezultate finale excelente în faţa clienţilor Orange.“

Ion Tâlvan, IP Network Architect, Orange România

“Cu ajutorul noii infrastructuri, acoperirea cu servicii de acces Internet 3G+ şi de voce de înaltă calitate a Orange România a crescut foarte mult, în beneficiul unor categorii importante de clienţi. Experienţa Datanet, ce depăşeşte 10 ani în aria proiectelor de transformare de infrastructură pentru servicii de voce, date şi video a stat la baza valorii adăugate de companie în cadrul acestui proiect de anvergură. Activitatea noastră şi cooperarea cu echipele implicate în proiect ne-au oferit ocazia să acumulăm noi cunoştinţe de profunzime în optimizarea reţelelor convergente IP pentru satisfacerea cerinţelor de business foarte exigente din prezent folosind tehnologia de ultimă oră.“

Gabriel Muşat, Director Executiv Adjunct, Datanet Systems

BENEFICII CHEIE

MODERNIZAREA ÎNTREGII INFRASTRUCTURI DE TELECOMUNICAŢII DIN ZONELE RURALE DIN ROMÂNIA
EXTINDEREA ACOPERIRII PENTRU SERVICIILE DE BROADBAND
COMPLEXITATE REDUSĂ A REŢELEI
EXPERIENŢĂ CONSISTENTĂ ŞI UNITARĂ LA NIVEL NAŢIONAL
CEA MAI MARE ACOPERIRE A SERVICIILOR DE DATE MOBILE DIN ROMÂNIA
POSIBILITATEA DE A ACOMODA SERVICII NOI ÎN VIITOR