Datanet Systems

VODAFONE ROMÂNIA - SOLUȚIE DE TELEMEDICINĂ UNICAT

STUDIU DE CAZ TELEMEDICINĂ - VIZIUNEA

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Sklodowska Curie” deţine, la momentul actual, cea mai modernă secţie de terapie intensivă pentru nou-născuţi din Sud-Estul Europei. Construcţia noii secţii și dotarea cu tehnologie modernă au necesitat o investiţie totală de 2,165 milioane de euro, finanţată de Fundaţia Vodafone (1,4 milioane de euro), Asociaţia Inima Copiilor (615 mii de euro) și din fonduri ale Spitalului „M.S. Curie” (150 de mii de euro). Sistemul de telemedicină prezentat a fost finanţat de Fundaţia Vodafone România.

Pentru a îmbunătăţi permanent calitatea actului medical, la iniţiativa șefului Secţiei de terapie intensivă nou-născuţi, dr. Cătălin Cîrstoveanu, Datanet Systems a creat și dezvoltat o soluţie de telemedicină unicat, prin originalitatea arhitecturii proiectate.

Necesitatea unei astfel de soluţii a apărut ca urmare a multiplelor situații critice cu care se confruntă medicii din secţiile de terapie intensivă. Pe de o parte, este vorba de nevoia acestora de a dispune de mijloace de comunicare avansate, care să le permită consultarea – rapidă și în condiţii de calitate garantată a transmisiei – a medicilor de specialitate care fie nu se află în spital, fie în ţară, referitor la un caz anume. Acest caz trebuie să poată fi prezentat interlocutorilor cu imagini live ale pacientului respectiv, date de monitorizare, transmise în timp real, și documente medicale specifice. Pe de altă parte, exista nevoia unui sistem capabil să asigure supravegherea video permanentă a pacienţilor și monitorizarea activităţii personalului medical. (proiect de referinta)

MIX DE TEHNOLOGII

Soluția dezvoltată și implementată la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „M.S. Curie” de către Vodafone România și Datanet Systems se bazează pe un mix de tehnologii audio-video, combinate astfel încât să răspundă optim cerințelor specifice secțiilor de terapie intensivă.

Specialiștii Datanet Systems au creat o soluţie care include:

  • un sistem de video-supraveghere, prin care se înregistrează 24/7 tot ceea ce se întâmplă în saloanele Secției de terapie intensivă nou-născuţi, înregistrări care sunt arhivate pe o perioadă determinată în sistemul de stocare al spitalului;
  • un sistem de teleprezenţă, care permite medicilor să ia legătură cu cadre medicale din exteriorul spitalului, fie că sunt în România sau în străinătate. Totodată, un medic din afara spitalului poate interveni și superviza actul medical, având acces în timp real la datele pe care le furnizează echipamentele de monitorizare a pacienţilor.

Soluţia permite integrarea datelor furnizate de aparatele de monitorizare, precum și conectarea și comunicarea cu varii echipamente medicale – radiologie, ecografie etc. – facilitând accesarea rapidă și vizualizarea informaţiilor dorite. Studiu de caz telemedicină

CAPABILITĂȚI TEHNICE AVANSATE

 

Soluţia de telemedicină implementată de către Datanet Systems la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie” reprezintă o premieră atât prin modul în care au fost combinate și armonizate capabilităţile celor două tehnologii, pentru a acoperi optim cerinţele specifice mediului medical, cât și prin faptul că a fost realizată integral cu echipamente și tehnologii Cisco.

 

Arhitectura și capabilitățile tehnice ale sistemului

 

Sistemul de teleprezenţă este bazat pe o arhitectură Cisco Unified Communications, cu Cisco Unified Communication Manager (cu rol de control și semnalizare) și Cisco Unified Presence (ce oferă accesul la informaţii de prezenţă, disponibilitate și chat) ca și elemente centrale. Sistemul asigură realizarea de videoconferinţe, prin intermediul Cisco Telepresence Server. Acesta poate găzdui conferinţe cu mai mulţi participanţi, oferind o calitate HD a imaginii. Terminalele folosite, Cisco DX80, dispun de ecrane HD tactile (diagonală 23 inch), camere video HD și conectivitate Wi-Fi și permit conectarea echipamentelor medicale (în scopul transmiterii imaginilor furnizate de acestea, pe parcursul apelului video).

Fiecare salon este monitorizat audio&video cu ajutorul sistemului Cisco Video Surveillance Manager (VSM), care primește imagine și sunet live de la camerele mobile de supraveghere IP Cisco 6930. Camerele sunt dotate cu senzori de mișcare și optimizate pentru filmare pe timp de noapte. Sunetele și imaginile HD captate sunt stocate pe serverele sistemului VSM pe o perioadă determinată, utilizatorii putând avea acces oricând la imaginea live sau la cea stocată pe server. Arhitectura sistemului este redundantă, pentru a se asigura disponibilitatea și integritatea datelor în caz de avarie.

Complementar, fiecare salon este dotat cu codecuri care preiau imaginea de la orice tip de sursă video aflată în incinta respectivă (cum ar fi echipamentele de monitorizare semne vitale pacient) și o transmit către serverul VSM.

Sistemul de teleprezenţă și cel de supraveghere video pot fi accesate de către medici de pe terminale mobile (smartphone și/sau tabletă), de oriunde, folosind o conexiune criptată. Spitalul beneficiază de acoperire Wi-Fi, care permite accesul la toate funcţionalităţile sistemului.

Soluţia mai include și un car de teleprezenţă care se poate deplasa autonom în perimetrul secţiei de terapie intensivă și care permite transmisii audio-video, precum și conectarea la echipamentele medicale pentru transmiterea securizată a datelor pacienţilor.

Studiu de caz telemedicină

PROCESUL DE IMPLEMENTARE

 

În cadrul proiectului realizat la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie”, Vodafone a asigurat infrastructura securizată de voce și date – implementată pe noua tehnologie 4G – precum și terminalele mobile de ultimă generație, utilizate de medici pentru monitorizarea permanentă a pacienților.

Vodafone asigură și serviciile de suport de nivel 1, prin intermediul echipelor disponibile 24/7, escaladările problemelor de suport fiind tratate de către Datanet Systems prin intermediul centrului dedicat.

Spitalul „M.S. Curie” a derulat procesul de implementare în mai multe etape. Într-o primă fază de testare, soluţia a fost implementată în două saloane, iar ulterior, ca urmare a rezultatelor bune înregistrate, proiectul a fost extins la nouă saloane.

Procesul de implementare a impus depășirea provocărilor generate de necesitatea respectării condiţiilor de protecţie a muncii și a condiţiilor specifice mediului spitalicesc. Soluţiile necesare respectării acestui cumul de condiţii au fost identificate rapid printr-un efort comun, al ambelor echipe implicate.

Proiectul a fost gestionat de către doi project manageri, unul din partea Vodafone, care a supervizat proiectul în întregimea lui, și al doilea din partea Datanet Systems, care a asigurat sincronizarea celor două echipe.

Studiu de caz telemedicină

BENEFICIILE PROIECTULUI DE TELEMEDICINĂ

Soluţia de telemedicină implementată de către Datanet Systems și Vodafone în cadrul Secţiei de terapie intensivă nou-născuți a Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie” are trei mari categorii de beneficiari.

Principalii beneficiari sunt pacienții, care, mulţumită soluţiei, au o șansă în plus la viaţă. „Principalul câștig oferit de soluţia implementată constă în creșterea eficienţei și proactivităţii actului medical și în evitarea erorilor. Am luat o serie de decizii majore în secţie pe baza informaţiilor furnizate de soluţie, obiectivul final fiind scăderea mortalităţii și a morbidităţii”, declară dr. Cătălin Cîrstoveanu.

O a două categorie o reprezintă personalul medical din cadrul secţiei de terapie intensivă nou-născuţi, a cărui activitate a fost optimizată prin oferirea de opţiuni avansate de comunicare, simplificarea operaţiunilor de rutină (schimbul de informaţii la predarea gărzii, realizarea vizitelor de la distanţă etc.), investigarea incidentelor și prevenirea acestora.

Părinţii copiilor internaţi reprezintă a treia categorie de beneficiari. Sistemul permite alocarea către aceștia a unui cont securizat, prin intermediul cărora pot accesa online sistemul de supraveghere video, în intervale orare prestabilite, pentru a-și vedea copiii pe durata spitalizării.

Studiu de caz telemedicină

DIRECȚII DE EXTINDERE

 

În prezent, soluţia de telemedicină se extinde la toate cele 18 saloane ale Secţiei de terapie intensivă nou-născuţi.

În paralel, se are în vedere extinderea gradului de compatibilitate a infrastructurii spitalului, astfel încât carul de teleprezenţă să poată deservi și alte secţii decât cea de terapie intensivă nou-născuți.

O a două etapă a proiectului prevede integrarea în soluţie a fișei electronice a pacientului, care va permite accesul imediat la istoricul complet al acestuia și la toate datele furnizate de echipamentele medicale. Prin introducerea fișei electronice în sistem se urmărește integrarea completă a datelor cu componentele audio-video și obţinerea de îmbunătăţiri semnificative la nivel de monitorizare, prevenţie, evaluare, raportare etc.

Studiu de caz telemedicină

“Am avut o colaborare foarte bună cu ambele companii. Am primit un sprijin important din partea Fundației Vodafone România, iar Datanet Systems a îmbinat perfect tehnologiile de supraveghere și teleprezență într-un sistem unitar, care reprezintă o soluție excepțională pentru mine.“

Dr. Cătălin Cîrstoveanu, Șeful Secţiei de Terapie Intensivă nou-născuţi din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii "M.S. Curie"

Cornel Chirculete

“Soluția tehnică de telemedicină implementată în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "M.S. Curie" a fost proiectată și dezvoltată de către Datanet Systems pornind de la cerințele specifice ale Secției de terapie intensivă nou-născuți. Mulțumită competențelor specialiștilor noștri și expertizei acumulate în alte proiecte finalizate, am reușit să transpunem eficient cerințele echipei medicale într-o soluție tehnologică unică, personalizată pe nevoile speciale acestui domeniu.“

Cornel Chirculete, Solution Architect UC & Contact Center, Datanet Systems

Dragoș Pârvulescu

Acest proiect a reprezentat o oportunitate deosebită pentru a folosi experienţa Datanet de integrator de sisteme IT și spiritul său creativ pentru a indeplini un set de cerinţe specifice. De asemenea, implementarea proiectului în mediul specific al Spitalului Clinic de Urgență a reprezentat o provocare pe care am depășit-o cu succes.“

Dragoș Pârvulescu, Enterprise Account Manager, Datanet Systems

Angela Galeţa

“În cadrul proiectului realizat la Spitalul "M.S. Curie", Fundaţia Vodafone România a asigurat finanţarea necesară pentru achiziţia infrastructurii securizate de video, voce și date, a terminalelor mobile de ultimă generaţie, precum și a serviciilor de suport de nivel 1, prin intermediul echipelor disponibile 24/7.”

Angela Galeţa, Director, Fundaţia Vodafone România

BENEFICII CHEIE

OPERAŢIUNI DE RUTINĂ SIMPLIFICATE
NIVEL CRESCUT DE EFICIENŢĂ A ACTIVITĂŢII PERSONALULUI MEDICAL
PREVENIREA INCIDENTELOR
CONSULTAREA RAPIDĂ ȘI ÎN CONDIŢII DE CALITATE GARANTATĂ A TRANSMISIEI
SUPRAVEGHEREA VIDEO PERMANENTĂ A PACIENŢILOR
DESCHIDERE CĂTRE NOI ÎMBUNĂTĂŢIRI ULTERIOARE