Datanet Systems

Datanet » Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal Datanet Systems Cluj SRL

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL DATANET SYSTEMS CLUJ SRL

Prin prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal, Datanet Systems Cluj, având sediul Str. Tăietura Turcului nr. 47, clădirea de birouri A2, Cluj-Napoca, 400285, România, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J12/4399 /2005, cod fiscal RO18235379, se angajează să asigure prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu principiile stabilite de legislația în vigoare, precum și Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Politica de prelucare a datelor cu caracter personal se aplică utilizatorilor site-ului datanets.ro indiferent de metoda prin care se accesează site-ul (tableta, laptop/PC, telefon).

Prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu Termenii și condițiile și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal”, ulterior parcurgerii acestei Politici, vă exprimați consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

1. Scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Datanet Systems prelucrează datele dumneavoastra cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Transmiterea de răspunsuri la solicitările primite prin intermediul paginii de contact, datanets.ro/contact;
 • Transmiterea de newslettere, în urma solicitării făcuta în secțiunea de newslettere, datanets.ro/news;
 • Contactarea în vederea informarii asupra serviciilor/ produselor comercializate de catre Datanet Systems Cluj;
 • Transmiterea de articole din secțiunea „Tendințe în Industrie” folosind butonul „Trimite pe mail” (ex: https://datanets.ro/solutiile-de-videoconferinta-cisco-on-premises-ofera-securitate-si-control/);
 • Transmiterea de informații cu privire la proiectele de referința din portofoliul Datanet Systems, în confomitate cu solicitările primite prin intermediul secțiunii  „Mai multe detalii” (ex: datanets.ro/tehnologii-si-solutii/#tendinteinindustrie);
 • Contactarea in vederea participarii la webinarii/tombole organizate de catre Datanet Systems;
 • Transmiterea de premii castigate in urma participarii la webinarii/ tombole.

În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dumneavoastră cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom contacta în vederea obținerii consimțământului pentru acest nou scop.

 

2. Tipuri de date prelucrate. Temeiurile legale

Prelucrăm date cu caracter personal pentru a răspunde într-un mod eficient la solicitările primite. Refuzul dumneavoastră de a ne furniza aceste date duce la imposibilitatea de a primi informațiile solicitate.

Pentru fiecare scop definit mai sus, Datanet Systems Cluj va prelucra următoarele tipuri de date cu caracter personal:

 • Pentru scopul transmiterii de răspunsuri la solicitarile primite prin intermediul paginii de contact (ex. ofertare), datanets.ro/contact se prelucrează: nume, adresă de e-mail, precum și orice alte date furnizate în mod voluntar de dumneavoastră în cuprinsul campului „Mesaj” – în temeiul interesului legitim al Datanet Systems de a răspunde la solicitările vizitatorilor [art. 6(1) f) GDPR];
 • Pentru scopul transmiterii de newslettere, în urma solicitării făcuta în secțiunea de newslettere, datanets.ro/newsse prelucrează: adresa de e-mail – în temeiul consimțământului dvs. [art. 6(1) a) GDPR];
 • Pentru scopul transmiterii de articole din secțiunea „Tendințe în Industrie” folosind butonul „Trimite pe mail” ( Ex https://datanets.ro/solutiile-de-videoconferinta-cisco-on-premises-ofera-securitate-si-control/) se prelucrează: numele expeditorului precum și orice alte date furnizate în mod voluntar de expeditor în câmpul „Comentarii opționale” în temeiul consimțământului dvs. [art. 6(1)a) GDPR] și adresa de e-mail a destinatarului în temeiul interesului legitim al Datanet Systems de a permite distribuirea articolelor postate pe site [art. 6(1) f) GDPR]; Prin acceptarea prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, confirmați faptul că ați informat destinatarul și aveți acordul acestuia cu privire la expedierea respectivului articol.
 • Pentru scopul transmiterii de informații cu privire la proiectele de referință din portofoliul Datanet Systems, în confomitate cu solicitările primite prin intermediul secțiunii  „Mai multe detalii” (Ex: datanets.ro/tehnologii-si-solutii/#tendinteinindustrie) se prelucrează: numele, numărul de telefon, adresa de e-mail – în temeiul consimțământului dvs. [art. 6(1) a) GDPR];
 • Pentru scopul transmiterii premiilor castigate in urma participarii la webinarii/ tombole organizate de catre Datanet Systems Cluj se prelucreaza: numele, prenumele destinatarului, adresa e-mail, telefon, adresa livrare, date furnizate in mod voluntar de expeditor in momentul inscrierii la eveniment in temeiul consimtamantului dvs. [art. 6(1)a) GDPR].

3. Perioada de stocare

Datanet Systems Cluj va șterge datele dvs. personale imediat ce nu mai sunt necesare pentru scopurile enunțate mai sus, cum ar fi:

 • Pentru datele prelucrate în vederea transmiterii de răspunsuri la solicitările primite prin intermediul paginii de contact, aceste date se vor șterge după cum urmează:
  • în situația în care solicitarea a condus la încheierea unui contract, urmează să fie prelucrate în conformitate cu prevederile contractuale;
  • în situația în care solicitarea nu a condus la încheierea unui contract, urmează să fie stocate pentru o perioadă de 5 ani de la expirarea ofertei;
 • Pentru datele prelucrate în vederea transmiterii de newslettere, acestea vor fi prelucrate pe o perioadă de 5 ani, de la data primirii solicitării de înscriere în baza de date pentru trimiterea de newslettere;
 • Pentru datele prelucrate în scopul transmiterii de articole din secțiunea „Tendințe în Industrie” acestea vor fi stocate pe o perioadă de până la 5 ani de la transmiterea articolului respectiv;
 • Pentru datele prelucrate în scopul transmiterii de informații cu privire la proiectele de referință din portofoliul Datanet Systems, acestea vor fi stocate pe o perioadă de până la 5 ani de la transmiterea informațiilor respective;
 • Pentru datele prelucrate in scopul transmiterii premiilor castigate, acestea vor fi stocate pe o perioada de pana la 3 ani de la transmiterea datelor respective.

4. Transmiterea datelor către alți destinatari

Datele cu caracter personal pot fi transmise și către alți destinatari precum autoritățille publice, organe judiciare (conform cu cerintele legale) în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, firme din grupul Datanet Sytstems.

Atât pagina de internet cat și baza de date fizică și electronică conținând informații cu caracter personal sunt găzduite/stocate pe servere securizate din România.

Datele nu sunt transferate în țări din afara Spațiului Economic European.

În măsura în care vom transfera anumite date cu caracter personal unor entități localizate în Spațiul Economic European, vom lua masuri pentru a vă proteja drepturile și interesele.

 

5. Drepturile utilizatorilor site-ului datanets.ro

Conform Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele prelucrate și la informatii cu privire la modalitatea în care datele sunt prelucrate;
 • Dreptul de a obține rectificarea și/sau completarea datelor personale;
 • Dreptul de a obține ștergerea datelor personale;
 • Dreptul de a obtine restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitatea datelor;
 • Dreptul la opoziție;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, precum și pentru transmiterea de sesizări cu privire la securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere în format electronic, prin e-mail, către dataprotection@datanets.ro  sau pe suport hârtie la sediul Societății, în Str. Tăietura Turcului nr. 47, clădirea de birouri A2, Cluj-Napoca, 400285, România. Datanet Systems va analiza temeinicia solicitărilor primite și va transmite un  răspuns fără intârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult 30 de zile de la primirea cererii. Aceasta perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când complexitatea și numărul cererilor o impun.

De asemenea, aveți dreptul să vă adresați către Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, sub forma unei adrese scrise, la sediul instituței sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro.  De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislatia aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

 

6. Protecția copiilor

Datanet Systems Cluj nu urmărește în activitățile sale online de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor (sub 16 ani).

În acest sens:

 • Datanet Systems nu realizează activități promoționale de marketing direct față de copii (sub 16 ani).
 • Copiilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul Datanet Systems, ori participarea la evenimente organizate de Datanet Systems.

Prin bifarea căsuței „Sunt de acord cu Termenii și condițiile și Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal” sau prin continuarea utilizării site-ului nostru, ulterior parcurgerii acestei Politici garantați că aveți peste 16 ani.

 

7. Măsuri de securitate

Datanet Systems Cluj acordă o atenție sporită protecției datelor și se asigură că a implementat măsuri de protecție rezonabile pentru protejarea și securizarea datelor dumneavoastră personale. Societatea a adoptat măsuri tehnice și organizatorice pentru a vă proteja pe dumneavoastră și informațiile dumneavoastră de accesul, modificarea, dezvăluirea sau distrugerea neautorizată.