Datanet » NOUTĂȚI ȘI EVENIMENTE » Tendințe în industrie » Software Defined Network, o soluţie veche pentru probleme noi
Software Defined Network, o soluţie veche pentru probleme noi

Dezvoltarea economiei digitale obligă organizaţiile să ţină pasul atât cu evoluţia cerinţelor propriilor angajați, cât şi ale clienţilor finali. Dacă primii solicită garanţii ale disponibilităţii şi securităţii aplicaţiilor de business, cei din urmă au pretenţii similare în ceea ce priveşte calitatea serviciile livrate. Asigurarea acestor condiţii reprezintă un deziderat comun oricărei companii, însă provocările ce trebuie depăşite nu sunt puţine. Pe de o parte, este vorba de efortul operaţional pe care îl presupune managementul infrastructurilor IT eterogene, cu zeci şi chiar sute de echipamente care trebuie configurate manual. Pe de alta, de nevoia critică de unelte care să le permită să gestioneze unitar atât mediile hibride, rezultate din integrarea infrastructurilor on-premises cu mediile cloud publice, cât şi arhitecturile IT distribuite geografic. Răspunsul industriei IT la acest cumul de cerinţe a fost conceptul de Software Defined Network (SDN).

 

SDN, o soluţie veche de 10 ani…

Acum 10-11 ani a fost lansat prima oară conceptul de Software Defined Network. Conform definiţiei Open Networking Foundation, SDN realizează separarea fizică dintre Control Plane (componenta „inteligentă“ a echipamentelor de reţea care determină modul în care trebuie să desfăşoare traficul ţinând cont de statusul componentelor de infrastructură şi cerinţele specifice aplicaţiilor) şi Data Plane (switch-urile şi ruterele de reţea, dar şi datele în sine, precum şi procesul de transmitere a datelor către destinaţia corespunzătoare). Practic, controllerul extern comunică cu fiecare componentă de reţea şi cu aplicaţiile, astfel încât poate ajusta parametrii reţelei pentru a asigura respectarea cerinţelor de calitate ale aplicaţiilor.

Principalul avantaj al acestei abordări – inovatoare în urmă cu un deceniu – rezidă în faptul că astfel se asigură controlul centralizat al reţelei şi corelarea măsurilor luate pentru atingerea nivelului optim de performanţă. Fără a mai fi nevoie ca fiecare echipament în sine să fie configurat manual şi scăzând riscul de apariţie al erorilor umane (care sunt responsabile de 60% din downtime-urile neplanificate conform Enterprise Management Association). Câştigurile obţinute imediat sunt evidente: creşterea nivelurilor de agilitate şi flexibilitate în operarea reţelei şi reducerea efortului operaţional prin automatizarea operaţiunilor de definire, aplicare şi schimbare a regulilor din reţea.

 

… dar extrem de actuală

Considerată până în urmă cu 3-4 ani o soluţie rezervată strict centrelor de date şi marilor furnizori de servicii, SDN a început în ultimii ani să aibă priză tot mai mare şi în rândul celorlalte tipuri de companii. Motivele sunt similare celor enumerate la început: problemele apărute în integrarea şi managementul centralizat al mediilor virtuale şi al celor fizice, adopţia pe scară largă a serviciilor Cloud, dezvoltarea arhitecturilor de tip Edge Computing, a proiectelor IoT etc. (Puteți citi AICI  o analiză detaliată a principalelor motive pentru care companiile adoptă soluții SDN.)

Pe de altă parte, creşterea nivelului de popularitate al soluţiilor SDN se datorează şi faptului că, la momentul actual, conceptul este mult mai bine înţeles în piaţă, există deja scenarii de utilizare consacrate, iar beneficiile sunt probate deja prin numeroase studii de caz.

Analişti de piaţă precum IDC consideră că SDN este, în prezent, o tehnologie matură, piaţa având o creştere organică solidă (de aproximativ 19% anual).

 

SDN în oferta Cisco

Unul dintre liderii consacraţi ai pieţei SDN este Cisco, cu soluţia Application Centric Infrastructure (ACI), care, deşi a fost lansată pe piaţă în 2013, are deja la activ câteva mii de implementări în întreaga lume. Proiecte există inclusiv în România, realizate de specialiştii Datanet.

Succesul înregistrat de ACI se datorează în bună măsură faptului că este… mai mult decât o soluţie SDN. Principalul avantaj competitiv al produsului Cisco este că are ca elemente centrale modul în care aplicaţiile comunică cu reţeaua şi aplicarea regulilor după care se realizează aceste procese. Practic, ACI dictează ce aplicaţie poate „vorbi“ cu ce echipament din reţea şi ce tipuri de date pot fi transmise.

Pentru aceasta, controllerul soluţiei Cisco – Application Policy Infrastructure Controller (APIC) – funcţionează într-un mod diferit de cel al altor soluţii SDN. APIC nu acţionează asupra traseului datelor în reţea, ci centralizează politicile şi automatizează implementarea şi aplicarea lor (atât în mediile virtuale, cât şi în cele fizice), transpunând cerinţele aplicațiilor în configuraţiile echipamentelor. Este o abordare inovatoare care simplifică atât modul de dezvoltare şi configurare al reţelelor, cât şi procesul de management centralizat al acestora.

 

Ce câştiguri aduce un proiect SDN Cisco ACI

Lista beneficiilor asigurate de Cisco ACI este consistentă:

  • extinderea vizibilităţii asupra infrastructurii şi identificarea rapidă a elementelor necesare funcţionării optime a unei aplicaţii sau livrării unui serviciu;
  • depistarea automată a erorilor de configurare şi a problemelor care pot afecta funcţionarea aplicaţiilor;
  • realizarea de template-uri de configuraţii, facilitând multiplicarea rapidă a serviciilor şi reutilizarea resurselor de infrastructură;
  • definirea şi aplicarea centralizată a politicilor prin care aplicaţiile şi elementele de infrastructură comunică între ele şi accesează resursele;
  • reducerea efortului de management al infrastructurilor eterogene, asigurând o compatibilitate extinsă la nivel software şi hardware,
  • controlul detaliat al modului în care sunt accesate resursele;
  • micro-segmentarea reţelei la nivel granular şi definirea de politici de securitate specifice.

Toate aceste avantaje se traduc în câştiguri direct cuantificabile, precum: reducerea costurilor operaţionale cu până la 45%; n diminuarea cu până la 90% a volumului operaţiunilor realizate manual; n scăderea costurilor de provizionare a reţelei cu până la 58%; n îmbunătăţirea performanţelor aplicaţiilor cu până la 80%. Sunt cifre extrase din studii de caz ale unor implementări Cisco ACI deja realizate.

Există însă şi teste de performanţă, precum cel realizat de către Enterprise Strategy Group Lab  în 2017, care arată că soluţia Cisco asigură un nivel de disponibilitate cu 50% mai bun decât alte soluţii SDN, în timp ce cel realizat de Forrester Research arată că dezvoltarea aplicaţiilor se realizează cu 90% mai rapid, iar costul achizitiilor hardware scade cu 20%.

 

Compatibilitate cu soluțiile a 36 de furnizori

 Chiar dacă ACI integrează şi componente hardware Cisco (seria de switch-uri Nexus 9000), aceasta nu înseamnă că nu este compatibilă şi cu alte soluţii provenind de la terţi vendori. Cisco colaborează strâns cu un ecosistem de 36 de parteneri, care include nume precum F5, Citrix sau Fortinet, dar şi cu principalii furnizori de platforme Cloud – AWS, Microsoft şi Google.

Datanet Systems vă poate ajuta să valorificaţi avantajele compatibilităţii extinse, asigurându-vă rentabilizarea investiţiilor deja realizate. Suntem principalul partener Cisco la nivel local, avem cel mai mare număr de specialişti certificaţi şi numeroase implementări de proiecte complexe de infrastructură, realizate în principalele centre de date din România.

În plus, Datanet este prima companie care a investit în crearea și dezvoltarea unui laborator Cisco ACI în România. Prin urmare, dacă sunteţi interesaţi să aflați concret ce câștiguri putețin obține utilizând Cisco ACI și să realizaţi simulări, testări și validări ale arhitecturii SDN în scenarii care reproduc specificații și configuraţii reale din compania dvs., ne puteţi contacta.