Datanet Systems

REȚEA DE COMUNICAȚII PENTRU CONTROLUL TRAFICULUI AERIAN

SISTEM INTEGRAT DE COMUNICAȚII PENTRU CONTROLUL TRAFICULUI AERIAN

 

O rețea de comunicații pentru companiile de control de trafic aerian (Air Traffic Control, ATC) oferă publicului operațiuni și servicii fiabile și securizate.

Datorită obiectivelor operaționale și nevoilor inerente de securitate și fiabilitate, companiile de control al traficului aerian au cerințe de comunicare  cu un grad de specificitate ridicat. Împreună cu sistemele specifice de radar și operațiuni de trafic aerian, operațiunile la sol necesită o infrastructură consistentă de comunicații de voce.

Datanet Systems furnizează o astfel de soluție, proiectată si executată modular, pentru a îndeplini cerințele specifice de comunicații ale organismului pentru managementul traficului aerian si ale aeroporturilor.

MAI MULTE DETALII  REȚEA DE COMUNICAȚII PENTRU ATC – SOLUȚIA

   

  În conformitate cu cerințele de securitate, rețeaua de comunicații trebuie să fie disponibilă întotdeauna iar întreruperile nu sunt acceptabile.

  Sistemul de comunicare ATC folosește IP și MPLS pentru a opera transportul întregului trafic de voce și date ATC. Se creează o rețea organizată de linii de comunicații redundante și noduri de rețea redundante, care converg în mod automat pentru a asigura servicii de comunicații continue pentru toate terminalele și serviciile, chiar și în cazul mai multor defectiuni și întreruperi simultane.

  În plus, sistemul se poate extinde și moderniza foarte ușor fără a afecta traficul operațional.

  Acesta permite utilizarea serviciilor accesibile de comunicații IP, închiriate de la furnizorii de servicii de telecomunicații și, cel mai important, este în deplină conformitate cu cerințele de securitate și disponibilitate ale companiilor ATC, cerințe dovedite de 10 de ani de funcționare cu succes.

  Grupurile țintă propuse pentru această soluție:

  • Companiile de control de trafic aerian;
  • Aeroporturile;
  • Rețelele de comunicații pentru controlul transporturilor.

  BENEFICII PENTRU COMPANIILE DE CONTROL AL TRAFICULUI AERIAN

   

  • Sistemul îndeplinește condițiile de fiabilitate și de siguranță ale domeniului ATC;
  • Permite utilizarea serviciilor de comunicații IP accesibile, închiriate de la furnizorii de servicii de telecomunicații;
  • Este ușor de modificat, extins si actualizat, fără a afecta traficul operațional;
  • Prin utilizarea unui design uniform centrat pe protocoale de rutare și trafic IP MPLS, operațiunile de întreținere sunt simplificate și costul acestora este redus;
  • Folosind echipamente IP de rutare și comutare de ultimă generație, se diminueaza costul total de proprietate;
  • Nu necesită modificari ale echipamentelor de date și voce existente, standard sau proprietare;
  • Permite adoptarea rapidă a protocoalelor IPv6.

  REȚEA DE COMUNICAȚII – BENEFICII PENTRU PUBLIC

   

  • Creșterea nivelurilor de siguranță și continuitate a serviciilor pentru controlul traficului aerian;
  • Scăderea costurilor pentru echipamente, servicii de transport de date și operațiuni.

  REȚEA DE COMUNICAȚII – CARACTERISTICI PRINCIPALE

   

  • Disponibilitate ridicată și restabilire rapida a serviciilor în sistemul de transport de date și voce;
  • În caz de defecțiune sau de intervenție tehnică programată, timpul total de întrerupere al comunicării într-o locație nu depășește 2 secunde;
  • Protocoale pentru servicii radar și de transport de voce;
  • Aplicarea capacităților de transport multicast atât pentru traficul IPv4 cât și IPv6;
  • Folosirea avantajelor scalabilității unei rețele IP;
  • Aplicarea de instrumente avansate de monitorizare a defecțiunilor de infrastructură;
  • Aplicarea a 2, 3 sau mai multe căi simultane sau alternative de comunicații pentru o arhitectură foarte rezilientă (cu disponibilitate 99,999%).

  REȚEA DE COMUNICAȚII – OPȚIUNI SUPLIMENTARE DISPONIBILE

   

  Interfațare cu sisteme proprietare – Opțiunea de a construi un nivel de interfațare între infrastructura de rețea IP rapidă și convergentă și interfețele serviciilor de date și voce proprietare, fără a afecta reziliența serviciilor end-to-end.

  Arhitectură avansată de securitate – Opțiunea de a partiționa rețeaua în niveluri distincte, complet separate sau în măsură să comunice într-un mod controlat, toate rulând pe o infrastructură fizică comună.

  TEHNOLOGIA UTILIZATĂ

   

  Soluția are o arhitectură modulară și mai multe niveluri de reziliență și securitate, utilizând următoarele produse:

  MAI MULTE DETALII