Datanet Systems

TERMENI ȘI CONDIȚII PRIVIND UTILIZAREA SITE-ULUI WWW.DATANETS.RO

DEFINIȚII

Conținut

– toate informațiile de pe site-ul www.datanets.ro precum și componentele și aplicațiile web aferente acestui site, denumite colectiv Site, care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

– conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor de către Datanet Systems prin mijloace electronice;

– informațiile comunicate prin telefon sau SMS de către un angajat/colaborator al Datanet Systems, Utilizatorului, conform informațiilor de contactare.

Vizitator 

– orice persoană fizică sau juridică ce vizitează, vizualizează sau altfel accesează prin utilizarea unui echipament electronic Site-ul.

Utilizator 

– orice persoană fizică sau juridică ce și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice Site-ului din secțiunea Termeni și Condiții.

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

Conținutul site-ului este destinat uzului personal. Conținutul este proprietatea exclusivă a Datanet Systems, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens. Vizitatorului nu îi este permisă copierea, stocarea, modificarea, distribuirea, publicarea, transferul cu orice titlu către terțe părti, expunerea, includerea oricărui, în totalitate sau parțial, a Conținutului în orice alt context decât cel original intenționat de Datanet Systems, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Datanet Systems asupra Conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Datanet Systems.

Orice Conținut la care Vizitatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prezentului document, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific încheiat între Datanet Systems și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Datanet Systems cu referire la acel Conținut.