Datanet Systems

ONDA MAROC (Office National Des Aéroports) - REȚEA IP NAȚIONALĂ PENTRU NAVIGAȚIA AERIANĂ

DESPRE ONDA MAROC

Autoritatea Marocană pentru Aeroporturi (ONDA) este dezvoltatorul și administratorul infrastructurii aeroportului, precum și furnizorul serviciilor de navigație aeriană din Maroc. Misiunile ONDA sunt:

 • Planificarea operațiunilor de întreținere și dezvoltarea aeroporturilor de trafic aerian;
 • Gestionarea instalațiilor de navigație aeriană și implementarea mijloacelor de control al traficului aerian;
 • Pentru procesarea pasagerilor, încărcarea aeriană, precum și toate serviciile dedicate satisfacției utilizatorilor;
 • Dezvoltarea legăturii cu organizațiile și aeroporturile internaționale pentru a răspunde nevoilor traficului aerian;
 • Operarea unor proiecte și servicii care pot deservi nevoilor altui partener;
 • Asigurarea unei educații la nivel înalt în domeniul aviației civile (în aviația civilă, controloarele și electronică) și în domeniile de gestionare a operațiunilor aeroportului.

ONDA Maroc a organizat și desfășurat un proiect pentru a dotarea sa cu o rețea IP pentru navigația aeriană. 

CERINȚELE PROIECTULUI DE REȚEA IP PENTRU NAVIGAȚIA AERIANĂ

Administraţia Naţională a Aeroporturilor din Maroc include toate serviciile de dirijare aeriană de pe teritoriul ţării, colaborarea cu ţările vecine și serviciile aeroportuare marocane. Proiectul Datanet Systems a avut în vedere livrarea, implementarea și punerea în funcțiune a unei rețele IP naționale pentru navigația aeriană. Implementarea reţelei naţionale a avut ca obiective:

 • crearea unei reţele de mare viteză de tip backbone;
 • integrarea tuturor serviciilor de comunicaţie date, radar și voce IP și non-IP, standard sau proprietare;
 • conversia transportului de date radar punct-la-punct la distribuţie punct-la-multipunct, doar utilizând resursele reţelei;
  reducerea costurilor prin trecerea de la comunicaţii de distanţă mare dedicate pentru fiecare serviciu, la o reţea IP convergentă;
 • monitorizarea centralizată și locală a funcţionării serviciilor, cu raportarea parametrilor de disponibilitate a acestora;
  scalabilitate și flexibilitate în definirea serviciilor viitoare IPv4 și IPv6;
 • integrarea securizată a reţelei cu cele ale partenerilor internaţionali.

SOLUȚIA 

Adresarea cerinţelor clientului a presupus adaptarea „Soluţiei integrate de comunicaţii pentru controlul traficului aerian”, un proiect tehnic dezvoltat de Datanet Systems și demonstrat în sistemele implementate în acest domeniu în România în peste 20 ani de experiență a companiei.

Reţeaua de backbone a fost construită folosind platforme complet redundante Cisco din seria ASR1000. În funcţie de tipologie – aeroport sau radar – fiecare site a inclus blocuri redundante standardizate pentru servicii seriale sync/async, voce analogică, servicii IP utilizând echipamente din seria Cisco ISR și Catalyst 3850. Design-ul reţelei permite replicarea blocurilor funcţionale în funcţie de necesităţile viitoare, fără a afecta serviciile aflate în producţie.
Implementarea soluţiei și suportul au fost asigurate de colaborarea cu integratorul marocan DDM.

BENEFICIILE PROIECTULUI DE REȚEA IP PENTRU NAVIGAȚIA AERIANĂ

 • Din punct de vedere operaţional noua infrastructură crește considerabil disponibilitatea serviciilor prin oferirea unor căi redundante de distribuţie de tip A – B, care permite îndeplinirea obiectivului de 99.999%;
 • Trecerea de la topologii de comunicaţii bazate pe circuite la o reţea de comunicaţii bazată pe pachete este un pas esenţial pentru dezvoltarea serviciilor de control al traficului aerian. La proiectarea reţelei și serviciilor efectuate de Datanet într-o manieră intuitivă și consistentă s-au adăugat module extensive și particularizate de instruire pentru personalul tehnic operaţional al ONDA, pentru a permite asimilarea noilor tehnologii în interiorul organizaţiei;
 • Sistemul se poate extinde și moderniza foarte ușor, fără a afecta traficul operaţional și este în deplină conformitate cu cerinţele de securitate
  și disponibilitate ale companiilor ATC.

“Expertiza Datanet Systems și a inginerilor DDM, împreună cu livrarea excepțională a serviciilor, au pavat cu succes calea către o arhitectură modernă pentru rețeaua de comunicații a Autorității Marocane pentru Aeroporturi (ONDA).”

Mohamed Idoumghar, Project Manager, ONDA Maroc

BENEFICII CHEIE

CREȘTEREA DISPONBILITĂȚII SERVICIILOR
NOI TOPOLOGII DE COMUNICAȚII
MODULE DE INSTRUIRE PENTRU ASIMILAREA NOILOR TEHNOLOGII
SISTEM UȘOR DE EXTINS ȘI MODERNIZAT